سخنی با شما دوست عزیز

پیام روز
توجه توجه: محصول جدید با نام "راه های هماهنگی با منبع" یا خالق هستی یا همان انرژی که ما نام آن را خداوند گذاشتیم بر روی سایت بارگذاری شد.

دوستان عزیز راه ارتباط با خالق گریه کردن ،التماس کردن، زجه زدن و ناله کردن نیست در فایل راه های هماهنگی با منبع هستی ، روش های ارتباط با خداوند توضیح داده شده است.ما برای اینکه خدمتی عالی به همنوعان خود داشته باشیم این فایل را با قیمتی بسیار مناسب عرضه کرده ایم تا همه بتوانند از اگاهی های این محصول مطلع شوند وآن ها را در زندگی خود بکار برند.ضمن اینکه در این فایل توضیح دادیم که چطور با خود و خدای خود در صلح و ارامش باشید.به امید روزی که معجزات شگفت انگیز این محصول را در همنوعان خود شاهد باشیم.

اندیشه ها، باورها و رخدادها

دسامبر 3, 2020
باور ها و رخدادها رابطه مستقیم دارند ...

نکات کاربردی در سیستم باورها

دسامبر 3, 2020
باور به تغییر می تواند اتفاقات زیادی را در زندگی ما رقم بزندما با باورهای خود زندگی میکنیم ...

جهان هستی و شگفتیهایش

دسامبر 3, 2020
از شگفتیهای جهان هستی صحبتهای بسیاری است. در اینمقاله به بررسی آنها می پردازیم ...

با ما حرف بزنید

blog_p1

اندیشه ها، باورها و رخدادها

0 دیدگاه
باور ها و رخدادها رابطه مستقیم دارند ...
blog_p1

نکات کاربردی در سیستم باورها

0 دیدگاه
باور به تغییر می تواند اتفاقات زیادی را در زندگی ما رقم بزندما با باورهای خود زندگی میکنیم ...
blog_p1

جهان هستی و شگفتیهایش

0 دیدگاه
از شگفتیهای جهان هستی صحبتهای بسیاری است. در اینمقاله به بررسی آنها می پردازیم ...
blog_p1

اندیشه ها، باورها و رخدادها

0 دیدگاه
باور ها و رخدادها رابطه مستقیم دارند ...
blog_p1

نکات کاربردی در سیستم باورها

0 دیدگاه
باور به تغییر می تواند اتفاقات زیادی را در زندگی ما رقم بزندما با باورهای خود زندگی میکنیم ...
blog_p1

جهان هستی و شگفتیهایش

0 دیدگاه
از شگفتیهای جهان هستی صحبتهای بسیاری است. در اینمقاله به بررسی آنها می پردازیم ...
blog_p1

اندیشه ها، باورها و رخدادها

0 دیدگاه
باور ها و رخدادها رابطه مستقیم دارند ...
blog_p1

نکات کاربردی در سیستم باورها

0 دیدگاه
باور به تغییر می تواند اتفاقات زیادی را در زندگی ما رقم بزندما با باورهای خود زندگی میکنیم ...
blog_p1

جهان هستی و شگفتیهایش

0 دیدگاه
از شگفتیهای جهان هستی صحبتهای بسیاری است. در اینمقاله به بررسی آنها می پردازیم ...