_

درباره ما

 

خداوند اسمان و زمین را مسخر ما کرده است و در زمان خلق ما به خودش افرین گفته است. ما انسانها موجوداتی دوست داشتنی وبخشی از انرژی نامحدود خداوند هستیم، به این دنیا پا گذاشته ایم و سفر موقتی بر روی زمین داریم و میتوانیم هر انچه را بخواهیم خلق کنیم، اما چنان سرگرم فرعیات زندگی شده ایم که اصل خویش را فراموش کرده ایم . انرژی که در من جاریست همان انرژیست که جهان را آفریده پس به هر چه بتوانم فکر کنم میتوانم انرا خلق کنم . ما انسانها هیچگاه از انرژی نامحدود خداوند جدا نخواهیم شد وهمواره به عظمت خالق خود آگاه هستیم فقط باید بدانیم همان عظمت در ما هم وجود دارد.

بیایید با درک قوانین جهان هستی وتغییر باورهای کهنه خود خالق رویدادهای زندگی خود باشیم .

اگر الان اینجا هستید ودر حال خواندن این مطلب میباشید بدانید حضور شما در اینجا اتفاقی نیست ،شما فرد خیلی خاصی هستید که در نقطه ای از زندگی آگاهانه یا غیر آگاهانه از خداوند درخواست هدایت نموده اید وجهان در پاسخ به درخواست شما ، این مسیر را پیش روی شما قرار داده است .

اگر اینجا هستید پاسخی از طرف جهان هستی به درخواست خود شماست پیشنهاد ما اینست که نشانه ها را دنبال کنید وجریان سعادت را به زندگی خود بیشتر وبیشتر وارد نمایید.

همانگونه که برای سلامت جسم خود رژیم خاص و برنامه ورزشی خاصی را رعایت می کنید با ورود اگاهی های مناسب و کنترل انچه که مسیر ذهنی ما را تعیین می کند روح خودرا از انرژی خالص و پاک خالق سرشار کنید.

ازانجایی که افکار باور های مارا شکل می دهند ،باورهایی که حامل ارتعاشات ما هستند و ارتعاشاتی که خالق لحظات ما می باشند ،پس لازم وضروریست که برای رسیدن به نتایج دلخواه در هر بعدی از زندگی ،خودمان را در کنترل این ورودی ها که غذای روح ماست متعهد کنیم تا همواره از سطح ارتعاشی بالایی برخوردار باشیم وبا درک وفهم و شناخت قوانین جهان هستی ارامش شادی سلامتی و موفقیت را به زندگی خود دعوت کنیم. قوانینی که ثابت هستند و تغییر نمیکنند همینطور که خداوند در قران می فرماید هرگز تبدیلی در سنت الهی نخواهید دید . قوانینی که به ما کمک میکند بسیار ساده تر و راحت تر از سایر افراد،زندگیمان را به دلخواه خود رقم بزنیم.

با اموزه هایی که در این سایت وجود دارد از جمله پکیج اموزشی قوانین جهان هستی (سیستم ارتعاش ،سیستم جذب وقانون توجه ،سیستم باورها،سیستم اندیشه انسان،قدرت سپاسگزاری و….) میتوانید به قدرت وعظمت خود و راههای ارتباطی با خالق خود آشنا شوید وبا تمرین وممارست زندگی متفاوتی خلق کنید.

در پایان ذکر این نکته ضروریست تضمین محصولات ما ، تعهد شما به انجام تمرین های انست ،هر چه به انجام تمرین ها متعهدتر باشید نتیجه بهتری خواهید گرفت وخودتان را گارانتی خواهید کرد.

 

*مانا افق دایان

همواره بهترین هارا برای شما ارزومنداست*