_

راهنمای خرید از سایت گروه تحقیقاتی دایان

 

به منظور استفاده از خدمات گروه تحقیقاتی دایان می توانید مبلغ مورد نظر را به روش زیر پرداخت نمایید

پرداخت وجه از طریق فیش بانکی

 

در صورتی که قصد پرداخت وجه از طریق فیش بانکی را دارید، می بایست به یکی از شعب بانک ملی مراجعه نمایید. پس از دریافت فیش بانکی اطلاعات آن را به صورت شکل زیر تکمیل نمایید و به همراه مبلغ مورد نظر به مسئول باجه تحویل نمایید.

اطلاعاتی که به رنگ قرمز مشخص شده است باید توسط شما تکمیل شود:

  • شماره حساب :  ٠٢٠١١٨٦٦٦٩٠٠١
  • شماره کارت:  ٦٠٣٧٩٩٨١٨٠٠٥٩١٨٩
  • شماره شبا: IR160170000000201186669001
  • نام صاحب حساب : ربابه دهقان اناری

توجه 1: فیش بانکی بدون ثبت ماشینی اعتباری ندارد.
توجه 2: لطفا اصل فیش بانکی را نزد خود نگه دارید.
توجه 3: همانطور که در شکل با رنگ قرمز مشخص شده است، شماره فیش بانکی را باید در هنگام ثبت نام در قسمت مربوطه وارد کنید.